Rentablanca: Real Estate Costa Blanca sinds 2007

Huurvoorwaarden vakantieverhuur

VOORWAARDEN HUURDER
Tussen Rentablanca en de huurder, die deze voorwaarden aanvaardt bij het afsluiten van een reservering, wordt een huurovereenkomst afgesloten onder de volgende voorwaarden.

Algemeen
o Rentablanca, treedt in deze op als vertegenwoordiger van de eigenaar c.q. beheerder van de accommodatie.
o Met accommodatie wordt verstaan de woning inclusief , indien aanwezig, het bijbehorende terras, het balkon, de tuin,
alle toebehoren en de inventaris die door de huurder is gereserveerd.
o De huurder is degene die de reservering is aangegaan, maar ook alle andere personen die in de accommodatie tijdens de huurperiode verblijven.
o De sleutelhouder is degene die de sleutel overhandigt en in de meeste gevallen degene die de accommodatie tevens beheert.
o Met de huursom wordt de kale huur verstaan, het totale huurbedrag bestaat uit de huursom en de additionele kosten (reserveringskosten, bed- en badlinnen etc.).

Reservering
1. Tezamen met de reserveringsbevestiging ontvangt de huurder deze voorwaarden, middels de aanbetaling wordt de
reservering bindend verklaard en verklaart de huurder zich akkoord met deze voorwaarden.
2. Per boeking worden éénmalig € 25,- in rekening gebracht aan de huurder ongeacht de verblijfsduur en het aantal personen.

Betaling
1. Binnen 5 werkdagen dient 30 % van het totale huurbedrag, netto (zonder transactietermijn) op het
bankrekeningnummer door Rentablanca aangegeven bankrekeningnummer te zijn bijgeschreven. Indien de aanbetaling niet binnen 5 dagen na het ontvangst van de reserveringsbevestiging en de voorwaarden is ontvangen, vervalt de reservering van de (vakantie)accommodatie.
2. Het restantbedrag dient 8 weken voor de aankomstdatum netto (zonder transactietermijn) naar het aangegeven bankrekeningnummer te worden overgemaakt.
3. Bij reserveringen binnen 8 weken voor de aankomstdatum dient het totaalbedrag direct te worden voldaan.
4. Eventuele kosten voor een banktransfer zijn voor rekening van de huurder.
5. De huurder heeft nimmer het recht de betaling op te schorten en blijft na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim. Bij niet of niet tijdige betaling komen alle kosten inzake de huursom en inning voor rekening van de huurder.
6. Rentablanca heeft het recht de gereserveerde accommodatie opnieuw te verhuren indien het totaalbedrag niet (tijdig) is ontvangen. De huurder blijft echter gehouden aan de volledige huursom.

Annulering
1. Indien de huurder de accommodatie onverhoopt moet annuleren zullen de volgende annuleringspercentages van de huursom in rekening worden gebracht;
o meer dan 56 dagen voor de aankomstdatum : 20%
o tussen de 55 en 30 dagen voor de aankomstdatum : 50%
o tussen de 29 en 15 dagen voor de aankomstdatum : 80%
o tussen de 14 dagen en de aankomstdatum : 100%
2. Eventuele bankkosten die de terugbetaling met zich meebrengt zijn voor rekening van de huurder
3. De annulering dient schriftelijk te worden bevestigd aan Rentablanca, de datum van ontvangst is leidend t.b.v. de berekening

Borgsom
1. De borgsom dient ter plaatse aan de sleutelhouder c.q. de eigenaar te worden overhandigd.
2. Aan het einde van het verblijf krijgt de huurder het bedrag contact terugbetaald. De sleutelhouder c.q. eigenaar behoudt het recht de borgsom niet te restitueren bij vertrek, maar het bedrag op rekening van de huurder terug te storten.
De huurder dient hierbij het IBAN en BIC nummer (zie bankafschrift) en het adres van de bank af te geven aan de sleutelhouder.
3. Bij schade, gebreken of het niet schoon achterlaten van de accommodatie kan de borgsom geheel of gedeeltelijk worden ingehouden.
4. Indien bij schade of gebreken het bedrag van de borgsom niet toereikend is, dient het resterende bedrag terstond door de huurder te worden betaald.

Ontbinding
1. Rentablanca is gerechtigd de huurovereenkomst direct te beëindigen indien de huurder zich, na daarop te zijn aangesproken/gesommeerd, niet gedraagt als een goed huurder. In het bijzonder indien de huurder ondanks waarschuwingen van de eigenaar/sleutelhouder hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving.
2. In geval van overmacht is Rentablanca gerechtigd de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan verhalen. Rentablanca zal alles in het werk stellen een passend alternatief voor te stellen. Wordt dit alternatief niet aanvaard door de huurder dan zullen de betaalde bedragen, minus de reserveringskosten, volledig worden terugbetaald aan de huurder.
3. Indien het aantal personen dat in de accommodatie verblijft het aangegeven maximum overschrijdt, zonder overleg met Rentablanca en/of de sleutelhouder, behoudt Rentablanca en/of de sleutelhouder het recht de verhuur van de accommodatie onmiddellijk te beëindigen, zonder enig recht op restitutie.

Aansprakelijkheid
1. Rentablanca treedt in deze overeenkomst op als vertegenwoordiger van de eigenaar en is niet verder aansprakelijk dan het door de huurder betaalde huurbedrag.
2. De huurder kan nimmer bij Rentablanca, de eigenaar en/of de sleutelhouder schade verhalen en kan deze partijen niet aansprakelijk stellen bij schade, verlies, diefstal, letsel en ongevallen van welke aard dan ook.
3. Rentablanca kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die te wijten is aan de grove schuld of nalatigheid van Rentablanca.

Aankomst en vertrek
1. De huurder kan op de dag van aankomst de accommodatie tussen 15.00 uur en 16.00 uur betrekken, afwijkende uren dienen in overleg met Rentablanca te worden kortgesloten.
2. Rentablanca informeert de huurder maximaal 2 weken voor vertrek waar de sleutel wordt overhandigd en stemt het tijdstip af met de huurder.
3. Bij verlies van de ontvangen sleutels dienen de sloten te worden vervangen, de kosten hiervan zijn voor rekening van de huurder.
4. De accommodatie dient vóór 10.00 uur door de huurder te worden verlaten, de sleutel dient aan de sleutelhouder te worden overhandigd.

Klachten
1. Klachten over de accommodatie dienen terstond op de dag van aankomst door de huurder te worden gemeld aan de sleutelhouder.
De sleutelhouder zal alles in het werk stellen de klacht snel en in overleg met de huurder op te lossen.
2. Verlies, schade en/of gebreken van de accommodatie dienen op de dag van aankomst te worden gemeld aan de sleutelhouder. Rentablanca is niet aansprakelijk voor eventuele bouwkundige gebreken en overige voorkomende ongemakken van de accommodatie.
3. Verlies, schade en/of gebreken die niet op de dag van aankomst aan de sleutelhouder zijn gemeld worden verondersteld door de huurder te zijn veroorzaakt.
4. Vermindering van de prijs bij constatering van verlies, schade en/of gebreken aan de accommodatie is alleen bespreekbaar met de sleutelhouder.
5. Zowel Rentablanca, de eigenaar alsmede de sleutelhouder kan niet aansprakelijk worden gesteld bij overlast van bouwactiviteiten en werkzaamheden in de omgeving van de accommodatie en bij uitval of storingen van stroom-, watervoorzieningen en technische installaties. Er kan geen schade worden verhaald bij Rentablanca, de eigenaar alsmede de sleutelhouder.
6. Ondanks zorgvuldige en persoonlijke inspectie en selectie van Rentablanca kan de accommodatie door tussentijdse aanpassingen of seizoensveranderingen afwijken van de beschrijving.
Rentablanca is niet aansprakelijk voor niet verwijtbare fouten zoals deze in de beschrijving vermeld staan.

Eindreiniging
1. Kosten t.b.v. de eindreiniging zijn verplicht gesteld en kunnen verschillen per accommodatie.
2. De huurder dient ervoor te zorgen dat de accommodatie opgeruimd en netjes wordt achtergelaten.
3. Bij het verlaten van de accommodatie dient de huurder ervoor te zorgen dat;
o de accommodatie en het terras c.q. de tuin vrij van afval is en dat het afval in de containers wordt gedeponeerd;
o de vaatwasser leeg is;
o de koel-/vrieskast leeg is;
o alles op zijn plaats staat zoals is aangetroffen bij aankomst;
o de gebruikte bedlinnen van de bedden zijn verwijderd;
o de barbecue, indien aanwezig, schoon wordt achtergelaten c.q. wordt ingeleverd.

Bed- en badlinnen
1. Bed-, bad en keukenlinnen worden, indien niet aanwezig bij de accommodatie, eenmalig verstrekt op de dag van aankomst. Extra wissels dienen te worden besproken met de sleutelhouder op de dag van aankomst.
2. Het bedlinnen dient op de dag van vertrek van de bedden te worden verwijderd.
Verplichtingen
1. Rentablanca verbindt zich met deze overeenkomst de gehuurde accommodatie beschikbaar te stellen en verplicht zich
consequenties te aanvaarden die voortvloeien uit deze voorwaarden.
2. De huurder dient schade en/of diefstal van de accommodatie terstond, binnen 24 uur, te melden aan de sleutelhouder.
Schade en/of diefstal va de accommodatie zal worden verhaald op de huurder c.q. zijn verzekeringsmaatschappij, het is derhalve raadzaam verzekeringen af te sluiten voor het verblijf.
3. De huurder dient de accommodatie en inventaris met respect te behandelen en niets uit de accommodatie, het terras/balkon en/of de tuin te verwijderen dan wel te verplaatsen.
4. De sleutelhouder heeft het recht de huurder onmiddellijk uit de accommodatie te verwijderen indien deze wordt vernield en/of misbruikt.
5. De huurder zal geen zaken werpen in wastafels, badkuipen, douches waardoor de leidingen en/of de septic tank verstopt kunnen raken. In dit geval zal de huurder verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten om de verstoppingen te verhelpen.
6. De huurder zal geen (huis)dieren toelaten indien zonder goedkeuring van Rentablanca of de sleutelhouder.
7. De huurder zal geen geluidsoverlast veroorzaken tussen 22.00 uur en 07.00 uur conform politiebeschikkingen.
8. De huurder zal te allen tijde de sleutelhouder toestemming geven alle noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren t.b.v. onderhoud en het verhelpen van defecten en/of schade van de accommodatie c.q. de inventaris. De huurder kan geen aanspraak maken op restitutie van het huurbedrag.

Eventueel bijkomende kosten
1. In de beschrijving en/of het reserveringsformulier staat aangegeven of bepaalde kosten ter plaatse dienen te worden betaald.
2. Kosten van energie, gas en of water kunnen naderhand worden berekend, indien dit staat aangegeven in de beschrijving en/of het reserveringsformulier, en dienen ter plaatse te worden betaald aan de sleutelhouder.
3. Extra diensten op verzoek van de huurder zoals tussentijdse schoonmaak dienen tevens ter plaatste te worden betaald.

Estoy de acuerdo
Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.